NEWS AND PUBLICATIONS

Review af studier relateret til arbejdsmarkedet og den grønne omstilling
med No Comments

Klimaloven og målet om, at Danmark skal være et klimaneutralt samfund i senest 2050 kommer til at påvirke arbejdsmarkedet i et betydeligt omfang. Formålet med denne litteraturoversigt er at sammenfatte den seneste og mest relevante viden om, hvilke indvirkninger den … Read more

Øgede digitale kompetencer og hjemmearbejde
med No Comments

Udbredelsen af hjemmearbejde på det danske arbejdsmarked voksede for alvor i forbindelse med Covid-19 og befinder sig fortsat på et væsentligt højere niveau end før pandemien. Denne udvikling rummer store potentialer for medarbejdere og virksomheder såvel som for det danske … Read more

Tiltrækning af digitale talenter i Danmark
med No Comments

Udenlandsk arbejdskraft kan være et vigtigt redskab i forhold til at løse arbejdskraftudfordringen på det danske arbejdsmarked. Dette er blandt andet tilfældet i it-branchen, hvor man i høj grad er afhængig af at kunne tiltrække og fastholde digitale specialister fra … Read more

A multitude of barriers: Analysing components in Joblessness
med No Comments

This report is the third in a research project examining how to increase labour market participation among vulnerable groups in the Nordic countries. The purpose of this report is partly to deepen our understanding of the prevalence of employment barriers … Read more

Udviklingen på jobmarkedet i tredje kvartal 2023
med No Comments

Talrige prognoser har i 2022-23 skønnet et forestående fald i beskæftigelsen. I vores seneste jobopslagsanalyse fra maj 2023 så vi en stabil udvikling i antallet af jobopslag, og vi lagde derfor vægt på, at tilbageslaget i beskæftigelsen nok ville lade … Read more

Monitorering af manglen på grøn arbejdskraft (in Danish)
med No Comments

En central forudsætning for, at man i Danmark er i stand til at indfri sine klimamæssige målsætninger, er, at den rette arbejdskraft er til stede på arbejdsmarkedet. Den grønne omstilling af samfundet indebærer et voksende behov for arbejdskraft på en … Read more

Vi er på udkig efter praktikanter til foråret 2024 (in Danish)
med No Comments

​Vil du være med til at præge samfundsudviklingen med viden og analyser? ​I HBS Economics vil vi levere viden, der med høj kvalitet og relevans bidrager til, at samfundet udvikler sig på den klogeste måde. Og det har vi stor … Read more

Provenupotentiale ved at indføre et midlertidigt solidaritetsbidrag på elhandelsselskaber i Danmark (in Danish)
med No Comments

Som følge af de stærkt stigende energipriser havde mange energiselskaber i ind – og udland en ekstraordinær stor indtjening i 2022. Som en reaktion herpå vedtog EU i september 2022 en aftale om midlertidigt at indføre særskatter på de selskaber, … Read more

Udviklingen på jobmarkedet med fokus på uddannelsesniveauer
med No Comments

I adskillige måneder har økonomiske prognoser forudsagt store fald i den beskæftigelse, der på bagkant af Covid-19 er vokset til rekordhøje niveauer. Vores analyse af de nyeste tal for jobopslag på det danske arbejdsmarked indikerer dog, at det forventede tilbageslag … Read more

1 2 3 4 12