NEWS AND PUBLICATIONS

Efterspørgsel efter grønne kompetencer på det danske arbejdsmarked 2024
med No Comments

I HBS Economics har vi udviklet en model, der identificerer grønne kompetencer i online jobopslag. Modellen baserer sig på vores jobopslagsdatabase, HBS Jobintel, og giver os således mulighed for at identificere udviklingen i den grønne kompetenceefterspørgsel i Danmark. Det er … Read more

Joballiancens særligt tilrettelagte beskæftigelsesindsats
med No Comments

For unge med særlige behov er vejen til uddannelse og beskæftigelse udfordret. Foreningsfællesskabet Ligeværd har med Joballiancen udviklet en ny model, der forbedrer arbejdsmarkedstilknytningen for unge, som gennemfører en særligt tilrettelagt ungdomsuddannelse (stu). I denne analyse undersøger vi de økonomiske … Read more

Vi er på udkig efter praktikanter til efteråret 2024
med No Comments

​Vil du være med til at præge samfundsudviklingen med viden og analyser? ​I HBS Economics stræber vi hver dag efter at levere viden, der bidrager til at udvikle samfundet. Vi har det sorte bælte i samfundsvidenskabelige metoder, og vi spiser … Read more

Review af studier relateret til arbejdsmarkedet og den grønne omstilling
med No Comments

Klimaloven og målet om, at Danmark skal være et klimaneutralt samfund i senest 2050 kommer til at påvirke arbejdsmarkedet i et betydeligt omfang. Formålet med denne litteraturoversigt er at sammenfatte den seneste og mest relevante viden om, hvilke indvirkninger den … Read more

Øgede digitale kompetencer og hjemmearbejde
med No Comments

Udbredelsen af hjemmearbejde på det danske arbejdsmarked voksede for alvor i forbindelse med Covid-19 og befinder sig fortsat på et væsentligt højere niveau end før pandemien. Denne udvikling rummer store potentialer for medarbejdere og virksomheder såvel som for det danske … Read more

Tiltrækning af digitale talenter i Danmark
med No Comments

Udenlandsk arbejdskraft kan være et vigtigt redskab i forhold til at løse arbejdskraftudfordringen på det danske arbejdsmarked. Dette er blandt andet tilfældet i it-branchen, hvor man i høj grad er afhængig af at kunne tiltrække og fastholde digitale specialister fra … Read more

A multitude of barriers: Analysing components in Joblessness
med No Comments

This report is the third in a research project examining how to increase labour market participation among vulnerable groups in the Nordic countries. The purpose of this report is partly to deepen our understanding of the prevalence of employment barriers … Read more

Udviklingen på jobmarkedet i tredje kvartal 2023
med No Comments

Talrige prognoser har i 2022-23 skønnet et forestående fald i beskæftigelsen. I vores seneste jobopslagsanalyse fra maj 2023 så vi en stabil udvikling i antallet af jobopslag, og vi lagde derfor vægt på, at tilbageslaget i beskæftigelsen nok ville lade … Read more

Monitorering af manglen på grøn arbejdskraft (in Danish)
med No Comments

En central forudsætning for, at man i Danmark er i stand til at indfri sine klimamæssige målsætninger, er, at den rette arbejdskraft er til stede på arbejdsmarkedet. Den grønne omstilling af samfundet indebærer et voksende behov for arbejdskraft på en … Read more

1 2 3 4 12