Efterspørgsel efter grønne kompetencer på det danske arbejdsmarked 2024

med No Comments

I HBS Economics har vi udviklet en model, der identificerer grønne kompetencer i online jobopslag. Modellen baserer sig på vores jobopslagsdatabase, HBS Jobintel, og giver os således mulighed for at identificere udviklingen i den grønne kompetenceefterspørgsel i Danmark. Det er muligt at købe adgangen til databasen gennem HBS Economics.

Tallene viser overordnet set, at den grønne kompetenceefterspørgsel i online jobopslag har været støt stigende de sidste 5 år. I første kvartal 2024 efterspørges der således grønne kompetencer i 12 pct. af alle online jobopslag.

Gennem koblingen til HBS Jobintel er vi desuden i stand til at identificere efterspørgslen på grønne kompetencer på forskellige, afgrænsede områder af det danske arbejdsmarked. I følgende publikation viser vi således også, i hvilke regioner og brancher i Danmark den grønne kompetenceefterspørgsel er særligt høj – og vokser særligt meget. Derudover kan man i publikationen blive klogere på metoden, der ligger bag tallene.

HBS Economics (2024): "Efterspørgsel efter grønne kompetencer i Danmark 2024"

Contact

ANDREAS HØJBJERRE

ANDREAS HØJBJERRE

PARTNER, M.SC. (ECONOMICS)