Tiltrækning af digitale talenter i Danmark

med No Comments

Udenlandsk arbejdskraft kan være et vigtigt redskab i forhold til at løse arbejdskraftudfordringen på det danske arbejdsmarked. Dette er blandt andet tilfældet i it-branchen, hvor man i høj grad er afhængig af at kunne tiltrække og fastholde digitale specialister fra udlandet.

Denne analyse undersøger sammenhængen mellem partnerens situation, og hvor længe  udenlandske digitale specialister bliver i Danmark. Analysen kortlægger desuden den generelle karakter af den digitale talentmasse i Danmark og bevægelserne ind og ud af landet.

Analysen viser blandt andet:

  • Stor tiltrækning af digitale talenter. Både brutto- og nettoindstrømningen af digitale talenter fra udlandet til Danmark er højere end nogensinde før. I 2022 rejste knap 2.700 digitale talenter ind i Danmark, mens ca. 1.700 forlod landet.
  • Talenterne bliver i længere tid. Hver fjerde af de udenlandske digitale specialister, der kom til Danmark mellem 2010 og 2018, blev kun i Danmark i et år. Ca. halvdelen blev i landet i mindst fem år efter, de kom hertil. Der er desuden en klar tendens til, at varigheden af udenlandske digitale specialisters ophold i Danmark er voksende over tid.
  • Varighed i landet afhænger af partnerens situation. Ca. 60 pct. af de udenlandske digitale specialister, der har en partner i Danmark, bliver mindst fem år i landet. Det er kun tilfældet for 40 pct. af dem, der kommer til landet uden en partner. Blandt dem med partner er det desuden hele 80 pct., der bliver mindst fem år i landet, når partneren er i beskæftigelse, mod blot ca. 30 pct. af dem med partnere uden for beskæftigelse.

Analysen er udarbejdet for Digital Hub Denmark og kan læses her: "Kortlægning af den digitale talentmasse i Danmark i Danmark 2023"

Contact

ANDREAS HØJBJERRE

ANDREAS HØJBJERRE

PARTNER, M.SC. (ECONOMICS)