Kortlægning af tids- og ressourceforbrug i jobcentre

med No Comments
I 2023 nedsatte regeringen en ekspertgruppe med opgaven at komme med anbefalinger til fremtidens beskæftigelsesindsats. Som en del af dette arbejde har HBS Economics, i samarbejde med BDO, gennemført en omfattende kortlægning af tids- og ressourceforbrug i danske jobcentre.

 

Hovedpunkter fra rapporten:
  • Kortlægningen omfatter data fra 92 af landets 98 kommuner, der tilsammen dækker ca. 98% af ressourceforbruget på beskæftigelsesområdet.
  • Analysen viser, at de samlede udgifter til beskæftigelsesindsatsen i 2022 udgjorde 12,7 mia. kr., hvoraf 9 mia. kr. var interne udgifter og 3,7 mia. kr. var eksterne udgifter.
  • Kommunerne bruger gennemsnitligt 31.991 kr. pr. fuldtidsperson knyttet til beskæftigelsesindsatsen, med betydelige variationer afhængig af målgruppen.
  • Ressourceforbruget er størst for integrationsindsatsen, primært drevet af udgifter til danskuddannelse, mens indsatsen for fleksjobvisiterede er mindst ressourcekrævende.
  • Der er betydelige forskelle i enhedsomkostninger mellem kommunerne, som kan skyldes lokale prioriteringer, organisatoriske forskelle og serviceniveau.

 

Denne kortlægning giver et solidt datagrundlag for at forstå omkostningsdrivere og forskelle i ressourceforbrug på tværs af kommuner, og den vil bidrage til at forme fremtidens beskæftigelsesindsats i Danmark.

 

Contact

JONAS ZIELKE SCHAARUP

JONAS ZIELKE SCHAARUP

PARTNER, M.SC. (ECONOMICS)