Udviklingen på jobmarkedet i tredje kvartal 2023

med No Comments

Talrige prognoser har i 2022-23 skønnet et forestående fald i beskæftigelsen. I vores seneste jobopslagsanalyse fra maj 2023 så vi en stabil udvikling i antallet af jobopslag, og vi lagde derfor vægt på, at tilbageslaget i beskæftigelsen nok ville lade vente på sig. Siden er rekorderne på det danske arbejdsmarked fortsat, og det rundede i august en milepæl med mere end 3 mio. beskæftigede. Baseret på de nyeste jobopslagstal tyder det dog på, at arbejdskraftsefterspørgslen er aftagende.

Antallet af opslåede stillinger, som danske arbejdsgivere sender ud, er en ledende indikator for udviklingen i beskæftigelsen på det danske arbejdsmarked. Dette papir er baseret på tal fra vores jobopslagsdatabase, HBS Jobintel, og giver et indblik i udviklingen på jobmarkedet. Analysen viser, at antallet af jobopslag faldt fra første til tredje kvartal i 2023, og at antal opslag i tredje kvartal nærmer sig samme niveau som før covid-19. Antal jobopslag faldt i samtlige af de opgjorte branchegrupper, og faldet var mest markant i byggebranchen.

Tallene fra denne analyse sammenholdt med de rekordhøje beskæftigelsestal antyder, at udviklingen på jobmarkedet kan være ved at vende i fjerde kvartal og starten af 2024.

Læs mere om udviklingen på jobmarkedet i den samlede publikation lige her: "Et indblik i udviklingen på jobmarkedet i tredje kvartal 2023"

Contact

ANDREAS HØJBJERRE

ANDREAS HØJBJERRE

PARTNER, M.SC. (ECONOMICS)