Øgede digitale kompetencer og hjemmearbejde

med No Comments

Udbredelsen af hjemmearbejde på det danske arbejdsmarked voksede for alvor i forbindelse med Covid-19 og befinder sig fortsat på et væsentligt højere niveau end før pandemien. Denne udvikling rummer store potentialer for medarbejdere og virksomheder såvel som for det danske arbejdsmarked og samfund som helhed.

Denne analyse kortlægger således omfanget af hjemmearbejde på tværs af det danske arbejdsmarked og afdækker, hvilke potentialer den stigende udbredelse indebærer, samt hvordan virksomheder og andre aktører kan bidrage til, at potentialerne kan blive indfriet.

Analysen viser blandt andet:

  • Fortsat stort omfang af hjemmearbejde på det danske arbejdsmarked. 1 ud af 3 medarbejdere arbejder regelmæssigt hjemmefra mindst én dag om ugen. For medarbejdere i digitale og vidensbaserede jobs gør dette sig gældende for hele 6 ud af 10.
  • Indikationer på øget mobilitet blandt arbejdskraften. Udbredelsen af hjemmearbejde kan føre til øget mobilitet til gavn for balancen mellem land og by i Danmark. Allerede nu er der tegn på, at medarbejdere i stigende grad bosætter sig længere væk fra deres arbejdspladsen.
  • Store potentialer for medarbejdere og virksomheder. Potentialerne for medarbejderne ligger især i bedre trivsel og en bedre balance mellem arbejde og fritid, mens potentialerne for virksomheder især vedrører bedre muligheder for at tiltrække og fastholde den arbejdskraft, de har behov for.
  • Bred skare af relevante aktører. Stort set alle typer af aktører på det danske arbejdsmarked er relevante i forbindelse med indfrielsen af potentialerne. De relevante indsatser kan bl.a. omfatte kompetenceudvikling, virksomhedsrådgivning og udnyttelse af arbejdskraftens øgede mobilitet med henblik på tiltrækning af tilflyttere.

Analysen er udarbejdet for REG LAB i samarbejde med Hanne Shapiro Futures og kan læses her: "Øgede digitale kompetencer og hjemmearbejde"

Contact

ANDREAS HØJBJERRE

ANDREAS HØJBJERRE

PARTNER, M.SC. (ECONOMICS)