Review af studier relateret til arbejdsmarkedet og den grønne omstilling

med No Comments

Klimaloven og målet om, at Danmark skal være et klimaneutralt samfund i senest 2050 kommer til at påvirke arbejdsmarkedet i et betydeligt omfang. Formålet med denne litteraturoversigt er at sammenfatte den seneste og mest relevante viden om, hvilke indvirkninger den grønne omstilling forventes at have på det danske arbejdsmarked.

Rapporten er baseret på en gennemgang af over 200 studier relateret til arbejdsmarkedet og den grønne omstilling.

Litteraturoversigten viser, at den grønne omstilling bl.a. forventes:

  • At have positive effekter på beskæftigelsen. Litteraturen viser bl.a. at der isoleret set kan forventes en forøgelse på beskæftigelsen på mellem 24.000-50.000 årsværk i 2030 som følge af øgede investeringer i den grønne omstilling. Det svarer til mellem 1-2 pct. af den samlede beskæftigelse i Danmark i dag.
  • At skabe øget efterspørgsel efter arbejdskraft på tværs af flere uddannelsesniveauer. Litteraturen finder, at investeringer i den grønne omstilling vil øge efterspørgslen efter især faglærte og ingeniører, som arbejder med etablering af kendte og nye teknologier inden for vedvarende energi samt ufaglærte med erfaring og særlige kompetencer inden for bygge og anlæg. Disse resultater genfindes også i den internationale litteratur.
  • At påvirke eksisterende jobprofiler snarere end skabe behov for nye. Litteraturen peger på, at den grønne omstilling i højere grad vil medføre en udvikling inden for eksisterende jobprofiler snarere end, at der vil opstå et behov for nye unikke jobprofiler på det danske arbejdsmarked.

 

Litteraturoversigten er udarbejdet for Klimarådet og kan læses her: "Review af studier relateret til arbejdsmarkedet og den grønne omstilling"

Contact

ANDREAS HØJBJERRE

ANDREAS HØJBJERRE

PARTNER, M.SC. (ECONOMICS)