NEWS AND PUBLICATIONS

Potentialer og konsekvenser ved alternativer til Yderhavnen (in Danish)
med No Comments

HBS Economics har i forbindelse med det foreslåede Yderhavnsprojekt på Aarhus Havn afdækket potentialer og konsekvenser ved fire konkrete alternativer til Yderhavnen. Det drejer sig om alternativerne: Bedre udnyttelse af eksisterende arealer på Aarhus Havn Etablering af tørhavn ved Framlev … Read more

Effektevaluering af seks ugers jobrettet uddannelse (in Danish)
med No Comments

HBS Economics har foretaget en effektevaluering af ordningen, der giver ret til seks ugers jobrettet uddannelse for udvalgte dagpengemodtagere. Effektevalueringen er baseret på et matching-design, hvor deltagere i ordningen sammenlignes med en kontrolgruppe. Grupperne sammenlignes på en række effektmål, som … Read more

We are looking for interns for the spring of 2023 (in Danish)
med No Comments

​Brænder du for at arbejde med data og levere analyser der kan udvikle samfundet? ​Så er du måske en af vores nye praktikanter. Vi har skabt HBS Economics for at levere viden, der kan udvikle velfærdssamfundet. Og det har vi … Read more

Labour market attachment in the Nordic countries
med No Comments

This is an executive summary from the report “Labour market attachment in the Nordic countries”, which is the first of a series of research reports in a project examining how to increase labour market participation among vulnerable groups (young people, … Read more

Privatøkonomiske konsekvenser af de Konservatives skattepakke (in Danish)
med No Comments

HBS Economics har for 3F udviklet en model, som beregner lønmodtageres privatøkonomiske konsekvenser af tiltagene fremsat i de Konservatives skattepakke. Tiltagene dækker på den ene side over forskellige skattelettelser, som gavner den disponible indkomst. På den anden side omfatter tiltagene … Read more

Sygeplejerskers bevægelser mellem brancher og sektorer (in Danish)
med No Comments

I denne rapport undersøger vi sygeplejerskers mobilitet mellem brancher og sektorer og deres lønpræmie ved at skifte job. Undersøgelsen ser alene på beskæftigede sygeplejerskers bevægelser på arbejdsmarkedet. Den vedrører således ikke tilgangen af fx nyuddannede sygeplejersker eller sygeplejerskers afgang fra … Read more

Revenue effects of introducing a one-off windfall tax in Denmark
med No Comments

To prevent energy companies to benefit extraordinarily from the increasing energy prices, a windfall tax can be implemented to tax extraordinary profits arising from external factors such as an energy shortage in Europe. In this report, HBS Economics examine the … Read more

Nyudviklet metode til opgørelse af den grønne kompetenceefterspørgsel (in Danish)
med No Comments

I HBS Economics har vi udviklet en model, der identificerer grønne kompetencer i online jobopslag. Modellen baserer sig på vores jobopslagsdatabase, HBS Jobintel, og giver os således mulighed for at identificere udviklingen i den grønne kompetenceefterspørgsel i Danmark. Modellen er … Read more

Hvordan udvikler kompetenceefterspørgslen sig for IT-udviklere? (in Danish)
med No Comments

I HBS Economics har vi udviklet jobopslagsdatabasen HBS Jobintel, som indeholder detaljeret data om arbejdsgiveres efterspørgsel efter kompetencer på det danske arbejdsmarked. Gennem databasen kan vi både kortlægge kompetenceefterspørgslen på arbejdsmarkedet som helhed samt på afgrænsede områder af arbejdsmarkedet.   … Read more

1 2 3 4 5 6 12