Det fremtidige behov for grøn arbejdskraft i Region Syddanmark (in Danish)

med No Comments

I denne rapport undersøger vi det fremtidige behov for grøn arbejdskraft i Region Syddanmark. Undersøgelsen består af to dele. Først undersøger vi, hvor der frem mod 2032 kan forventes at blive en overefterspørgsel efter grøn arbejdskraft i Region Syddanmark. Dernæst ser vi nærmere på perspektiverne i forhold til at reducere disse potentielle mismatchudfordringer og skabe bedre balance mellem udbud af og efterspørgsel efter grøn arbejdskraft.

Undersøgelsen er baseret på en lang række datakilder, herunder DREAM-gruppens socioøkonomiske fremskrivning, Danmarks Statistiks registerdata, Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekrutterings rekrutteringssurvey og jobopslagsdata fra HBS Jobintel.

Vores fremskrivninger viser, at der især kan forventes at være en overefterspørgsel efter grøn arbejdskraft blandt syv uddannelsesgrupper i Region Syddanmark. Det drejer sig primært om faglærte uddannelser, hvor vi forventer en overefterspørgsel inden for jern og metal, bygge og anlæg, teknik og jordbrug og fiskeri. Vores fremskrivning viser også, at der kan forventes en overefterspørgsel efter personer med mellemlange og lange videregående tekniske uddannelser samt personer med lange videregående samfundsvidenskabelige uddannelser.

Vores undersøgelse vises desuden, at der er forskellige veje til at øge udbuddet af grøn arbejdskraft de kommende år. På tværs af uddannelsesgrupperne er der forskel på, hvor stort et potentiale, de forskellige veje har. For alle uddannelsesgrupperne finder vi dog, at der er et væsentlige potentiale i at uddanne flere, mens der vurderes at være et begrænset potentiale i at øge arbejdsudbuddet ved at få flere af dem, som i dag står uden for arbejdsmarkedet, ind på arbejdsmarkedet.

Analysen er udarbejdet for Region Syddanmark.

Den samlede analyse kan læses her: "Det fremtidige behov for grøn arbejdskraft i Region Syddanmark"

 

Contact

ESBEN ANTON SCHULTZ

ESBEN ANTON SCHULTZ

PARTNER, PH.D. (ECONOMICS)