Offentlige investeringer i uddannelse til unge og voksne (in Danish)

med No Comments

HBS Economics har udarbejdet en analyse, hvor vi kortlægger de offentlige uddannelsesinvesteringer i Danmark. Vi undersøger blandt andet, hvordan investeringerne udvikler sig over tid, hvordan de fordeler sig på aldersgrupper og uddannelsestyper, samt hvor stor en andel som går til forsørgelse i form af SU.

Resultaterne viser, at uddannelsesinvesteringerne har været faldende siden 2015, mens en stigende andel udgøres af SU. Sidstnævnte hænger sammen med, at investeringerne i stigende grad tilfalder studerende på videregående uddannelser. Samtidigt tilfalder hele 96 pct. af de offentlige uddannelsesinvesteringer de 15-39-årige – og denne andel er voksende over tid.

Analysen er udarbejdet som led i et større projekt for Fagbevægelsens Hovedorganisation og præsenteret ved Lønmodtagernes topmøde i 2022.

Den samlede analyse kan læses her: "Offentlige investeringer i uddannelse til unge og voksne"

Contact

ANDREAS HØJBJERRE

ANDREAS HØJBJERRE

PARTNER, M.SC. (ECONOMICS)