Kosmetik- og hygiejnebranchens bidrag til samfundsøkonomien (in Danish)

med No Comments

Den danske kosmetik- og hygiejnebranche løser samfundsnyttige og konkrete behov i danskernes hver dag. Tandpasta forebygger karies, rengøringsmidler og håndsprit fjerner farlige bakterier på hospitaler, plejehjem og i hjemmet og solcreme forebygger hudkræft. Branchen leverer velvære, sundhed og hygiejne og udgør en del af fundamentet for et velfungerende samfund.

I denne analyse giver vi et samlet overblik over den danske kosmetik- og hygiejnebranches bidrag til samfundsøkonomien og den grønne omstilling. Analysens hovedkonklusioner er:

 • Kosmetik- og hygiejnebranchen er videnstung og skaber primært beskæftigelse i små og mellemstore virksomheder
  Branchen beskæftiger knap 8.900 personer i Danmark. Af dem arbejder godt 80 pct. med engroshandel, mens knap 20 pct. arbejder inden for fremstilling. Branchen består hovedsageligt af små og mellemstore virksomheder – hele 86 pct. af beskæftigelsen i branchen er i små og mellemstore virksomheder. Samtidigt er branchen videnstung, og den har en mere veluddannet arbejdsstyrke end gennemsnittet for private byerhverv.
 • Kosmetik- og hygiejnebranchen yder et væsentligt bidrag til dansk økonomi
  Branchen bidrager til dansk økonomi gennem direkte, indirekte og forbrugseffekter. Branchen bidrager direkte med omtrent 12 mia. kr. til det danske BNP. Branchen er desuden integreret med resten af dansk økonomi, og dens køb fra danske underleverandører uden for kosmetik- og hygiejnebranchen skaber aktivitet, der bidrager til yderligere 6 mia. kr. til det danske BNP. Indkomsten, der skabes af både branchen selv og dens underleverandører, udmønter sig i et forbrug, der også skaber aktivitet og bidrager med yderligere 6 mia. kr. til det danske BNP. Alt i alt bidrager kosmetik- og hygiejnebranchen således med 24 mia. kr. til det danske BNP.
 • Kosmetik- og hygiejnebranchen bidrager til finansieringen af det danske velfærdssamfund
  Branchen bidrager til de offentlige finanser via indkomstskatter fra den beskæftigelse, branchen skaber, og via selskabsskatter fra de aktiviteter, branchen skaber. Samlet bidrager kosmetik- og hygiejnebranchen med godt 7,4 mia. kr. til statskassen årligt. Det svarer til knap 1 pct. af de samlede offentlige indtægter fra indkomst- og selskabsskatter.
 • Kosmetik- og hygiejnebranchen bidrager til den grønne omstilling af det danske samfund
  Fra 2010 til 2020 har branchen reduceret sin CO2e-udledning med 28,5 pct., og i dag skaber branchen dobbelt så meget værdi per ton CO2e, sammenlignet med hvad den gjorde i 2010. Desuden er branchen mindst lige så produktiv som gennemsnittet af industri- og handelssektoren, når det kommer til udledning af energi, vand og affald

Analysen er udarbejdet for Kosmetik- og hygiejnebranchen.

Den samlede analyse kan læses her: "Kosmetik- og hygiejnebranchens bidrag til samfundsøkonomien"

 

Contact

ESBEN ANTON SCHULTZ

ESBEN ANTON SCHULTZ

PARTNER, PH.D. (ECONOMICS)