Effektevaluering af seks ugers jobrettet uddannelse (in Danish)

med No Comments

HBS Economics har foretaget en effektevaluering af ordningen, der giver ret til seks ugers jobrettet uddannelse for udvalgte dagpengemodtagere.

Effektevalueringen er baseret på et matching-design, hvor deltagere i ordningen sammenlignes med en kontrolgruppe. Grupperne sammenlignes på en række effektmål, som bl.a. omfatter beskæftigelse, produktivitet og mobilitet.

Resultaterne peger på, at deltagerne i ordningen har en højere beskæftigelsesgrad fra ét år efter, de deltager i ordningen, og frem. Samtidigt viser resultaterne, at ordningen indledningsvist har en fastholdelseseffekt. Samlet indebærer det, at den akkumulerede beskæftigelse de første to år efter deltagelse er nogenlunde ens for deltager- og kontrolgruppe.

Desuden finder vi, at der er en positiv sammenhæng mellem deltagelse i seks ugers jobrettet uddannelse og efterfølgende mobilitet på arbejdsmarkedet. Omvendt kan der ikke påvises nogen væsentlig produktivitetseffekt af ordningen.

Effektevalueringen er en del af en større analyse af gevinstbilledet af ordningen, som er udarbejdet i samarbejde med BDO.

Analysen er udarbejdet for Fagbevægelsens Hovedorganisation.

Den samlede analyse kan læses her: "Seks ugers jobrettet uddannelse - Analyse af gevinstbilledet af ordningen"

 

Contact

ESBEN ANTON SCHULTZ

ESBEN ANTON SCHULTZ

PARTNER, PH.D. (ECONOMICS)