Potentialer og konsekvenser ved alternativer til Yderhavnen (in Danish)

med No Comments

HBS Economics har i forbindelse med det foreslåede Yderhavnsprojekt på Aarhus Havn afdækket potentialer og konsekvenser ved fire konkrete alternativer til Yderhavnen. Det drejer sig om alternativerne:

    1. Bedre udnyttelse af eksisterende arealer på Aarhus Havn
    2. Etablering af tørhavn ved Framlev
    3. Samarbejde med Grenaa Havn
    4. Udvidelse af Aarhus Havn mod nord

For hvert alternativ har vi belyst potentialet i forhold til at reducere arealet på eller erstatte Yderhavnen samt de direkte økonomiske og klimamæssige konsekvenser, som er forbundet hermed.

Vores resultater peger på, at de fire alternativer hverken hver for sig eller tilsammen kan imødekomme det fremtidige arealbehov på Aarhus Havn.

Udmøntningen af de tre første alternativer kan ske samtidigt med, at der etableres en (eventuelt reduceret) Yderhavn, og hver for sig kan de således bidrage til at imødekomme det fremtidige arealbehov på Aarhus Havn. Det fjerde alternativ er foreslået som en erstatning til Yderhavnen, og hvis man udmønter det, kan man derimod ikke imødekomme det fremtidige arealbehov.

Vi finder desuden, at alternativerne er dyrere og mere klimabelastende, end hvis man blot etablerer en fuld Yderhavn.

Analysen er udarbejdet for Aarhus Havn på opdrag fra Aarhus Byråd.

Den samlede analyse kan læses her: "Potentialer og konsekvenser ved alternativer til Yderhavnen"

 

Contact

ESBEN ANTON SCHULTZ

ESBEN ANTON SCHULTZ

PARTNER, PH.D. (ECONOMICS)