Dimittendledighed under COVID-19-krisen (in Danish)

med No Comments

I dette notat undersøger vi, hvordan dimittendledigheden har udviklet sig under COVID-19-krisen og om der er nogle uddannelsesgrupper som har været hårdere ramt end andre.

Konkret sammenligner vi personer, der dimitterende under COVID-19-krisen (i 2020), med personer, der dimitterende før COVID-19-krisen.

Notatets hovedkonklusioner er:

  • COVID-19-krisen har kortvarigt øget dimittendledigheden, men allerede efter tre kvartaler er den tilbage på omtrent det samme niveau som før krisen.
  • Der er stor forskel på, hvordan dimittender fra forskellige uddannelser, er blevet ramt af COVID-19-krisen. På de lange videregående uddannelser er det for eksempel særligt dimittender fra humanistiske og samfundsvidenskabelige uddannelser, som er blevet ramt af krisen.
  • Ser man på tværs af alle uddannelser, er der en svag tendens til, at dimittendledigheden under COVID-19-krisen især er steget for de uddannelser, som i forvejen havde en høj dimittendledighed. Det gælder bl.a. humanistiske og kunstneriske uddannelser.

HBS Economics (2021): "Dimittendledighed under COVID-19-krisen"

 

 

Contact

ANDREAS HØJBJERRE

ANDREAS HØJBJERRE

PARTNER, M.SC. (ECONOMICS)