Udviklingen på jobmarkedet med fokus på uddannelsesniveauer

med No Comments

I adskillige måneder har økonomiske prognoser forudsagt store fald i den beskæftigelse, der på bagkant af Covid-19 er vokset til rekordhøje niveauer. Vores analyse af de nyeste tal for jobopslag på det danske arbejdsmarked indikerer dog, at det forventede tilbageslag fortsat lader vente på sig.

Antallet af jobopslag, som danske arbejdsgivere sender ud, er en ledende indikator for udviklingen i beskæftigelsen, og på baggrund af vores jobopslagsdatabase, HBS Jobintel, giver vi med dette papir et indblik i udviklingen på jobmarkedet hen over de seneste kvartaler, hvor der her særligt fokuseres på uddannelsesniveauer. Analysen viser, at antallet af jobopslag faldt mod slutningen af 2022 efter at have befundet sig på et rekordhøjt niveau i store dele af 2021 og 2022. I første kvartal af 2023 er der dog tegn på, at faldet er afbødet, og at antallet af jobopslag har stabiliseret sig på et niveau, der fortsat er højere end før Covid-19. Denne relativt høje efterspørgsel skyldes særligt efterspørgsel efter ufaglærte og erhvervsuddannede, hvor der fx efterspørges 23 pct. flere ufaglærte og 16 pct. flere erhvervsuddannede end før Covid-19. Jobopslag, der efterspørger videregående uddannelser, har stabiliseret sig til næsten samme niveau som før Covid-19. Særligt Region Syddanmark, Region Sjælland og Region Nordjylland, har oplevet vækst i jobopslag, der efterspørger erhvervsuddannede og ufaglærte i første kvartal af 2023.

Samtidigt har der hen over de første måneder af 2023 fortsat været svag vækst i beskæftigelsestallene. I kombination med udviklingen i jobopslagene giver det samlet set antydninger til en fortsat stabil til svagt stigende beskæftigelse hen over hele det første halvår af 2023.

Læs mere om udviklingen på jobmarkedet i den samlede publikation lige her: "Et indblik i udviklingen på jobmarkedet i første kvartal 2023"

Contact

ANDREAS HØJBJERRE

ANDREAS HØJBJERRE

PARTNER, M.SC. (ECONOMICS)