Sygeplejerskers bevægelser mellem brancher og sektorer (in Danish)

med No Comments

I denne rapport undersøger vi sygeplejerskers mobilitet mellem brancher og sektorer og deres lønpræmie ved at skifte job.

Undersøgelsen ser alene på beskæftigede sygeplejerskers bevægelser på arbejdsmarkedet. Den vedrører således ikke tilgangen af fx nyuddannede sygeplejersker eller sygeplejerskers afgang fra arbejdsmarkedet.

Undersøgelsen er baseret på Danmarks Statistiks registerdata. Mobiliteten mellem brancher og sektorer vedrører perioden 2012-2021. Lønpræmien er beregnet på baggrund af data for perioden 2012-2020.

Undersøgelsen er udarbejdet for Dansk Sygeplejeråd.

 

HBS Economics (2022): "Sygeplejerskers bevægelser mellem brancher og sektorer"

 

Contact

ESBEN ANTON SCHULTZ

ESBEN ANTON SCHULTZ

PARTNER, PH.D. (ECONOMICS)