SMV’ernes tilstand

med No Comments

Denne rapport undersøger tilstanden hos små og mellemstore virksomheder (SMV’er) i Danmark i perioden 2010-2021. Rapporten har blandt andet fokus på SMV’ernes betydning for dansk økonomi, deres aktivitet på udenlandske markeder, samt deres rolle i den grønne omstilling.

Rapporten viser bl.a., at:

  • Beskæftigelsen (årsværk) i SMV’erne er steget med knap 115.000 fra 2010 til 2019.
  • Danske SMV’er har en højere produktivitet end SMV’er i andre lande.
  • Langt hovedparten af danske SMV’er orienterer sig alene mod det danske marked, men en stigende andel køber og sælger varer og tjenesteydelser på udenlandske markeder.
  • SMV’erne efterspørger primært faglært og højtuddannet arbejdskraft, og de har i gennemsnit ikke sværere ved at rekruttere arbejdskraft end store virksomheder.
  • Overlevelsesraten for SMV’er ligger i perioden på et stabilt niveau.
  • Danske SMV’er har øget deres CO2-produktivitet med knap 40 procent i perioden, men der er dog stor forskel på, hvor meget den er steget på tværs af brancher.

I analysen er der anvendt en række datakilder, herunder registerdata fra Danmarks Statistik samt jobopslagsdata fra HBS Job Intel.

Rapporten er udarbejdet for Danmarks Erhvervsfremmebestyrelse.

Den samlede analyse kan læses her: "SMV'ernes tilstand"

 

Contact

ESBEN ANTON SCHULTZ

ESBEN ANTON SCHULTZ

PARTNER, PH.D. (ECONOMICS)