Monitorering af manglen på grøn arbejdskraft (in Danish)

med No Comments

En central forudsætning for, at man i Danmark er i stand til at indfri sine klimamæssige målsætninger, er, at den rette arbejdskraft er til stede på arbejdsmarkedet. Den grønne omstilling af samfundet indebærer et voksende behov for arbejdskraft på en række områder, blandt andet i relation til de omfattende investeringer i vedvarende energikilder og andre grønne teknologier, og det er således nødvendigt at imødekomme disse behov for at realisere ambitionerne om reduktioner af drivhusgasudledningerne.

På den baggrund har vi for CONCITO udviklet et værktøj til at monitorere, hvordan det går med at skaffe arbejdskraft til den grønne omstilling. Dette måler vi gennem en række indikatorer inden for ”grøn” beskæftigelse, udenlandsk arbejdskraft, rekruttering og tilgang til uddannelse. Foruden værktøjet har vi som led i projektet også udarbejdet en første monitoreringsrapport, som kortlægger udviklingen for de forskellige indikatorer og peger på, hvad det betyder for udfordringerne med at skaffe arbejdskraft til den grønne omstilling. Rapporten er udviklet med henblik på at blive opdateret årligt på baggrund af vores værktøj.

Rapporten viser blandt andet:

  • Der er et stigende omfang af beskæftigede, herunder udenlandske beskæftigede, i jobs, som er særligt centrale for den grønne omstilling. Dette taler for, at behovet for grøn arbejdskraft imødekommes i et vist omfang.
  • Der er især store rekrutteringsudfordringer i jobfunktioner med særlig relevans for den grønne omstilling. Dette indikerer omvendt, at behovet for grøn arbejdskraft langt fra indfries til fulde.
  • Tilgangen til uddannelser med særlig betydning for den grønne omstilling – herunder STEM-uddannelserne og flere udvalgte erhvervsuddannelser – er faldende. Dette peger i retning af øgede fremtidige udfordringer med at skaffe den nødvendige arbejdskraft til den grønne omstilling i Danmark. Faldet i uddannelsestilgangen skal dog ses i lyset af et generelt fald i tilgangen til ordinære uddannelser i Danmark i 2022.

Rapporten er udarbejdet som en del af projektet Fremtidens Grønne Arbejdsmarked, som gennemføres i samarbejde mellem CONCITO og Mandag Morgen, og kan læses her: "Monitorering af manglen på grøn arbejdskraft"

 

Contact

ANDREAS HØJBJERRE

ANDREAS HØJBJERRE

PARTNER, M.SC. (ECONOMICS)