Analyse af megatrends med påvirkning af fremtidens grønne arbejdsmarked (in Danish)

med No Comments

HBS Economics har udarbejdet en analyse, der undersøger betydningen af en række samfundsmæssige megatrends for fremtidens grønne arbejdsmarked. I analysen identificerer vi fem megatrends med i alt 15 tilhørende undertrends, som på hver sin måde vil præge arbejdsmarkedet de kommende år. I forlængelse heraf kortlægger vi, hvilken betydning de hver især vil få for mulighederne for at sikre arbejdskraft til den grønne omstilling.

Analysen viser, at trends i relation til klimaforandringerne, den teknologiske udvikling og den demografiske udvikling samlet set trækker i retning af øgede udfordringer med at skaffe den rette arbejdskraft til den grønne omstilling. Analysen peger dog også på, at der samtidigt findes en række modtrends, der kan medvirke til at afhjælpe arbejdskraftudfordringerne. Disse modtrends omfatter bl.a. det voksende indtag af udenlandsk arbejdskraft og et øget fokus på livslang læring.

Analysen er lavet som en del af projektet Fremtidens Grønne Arbejdsmarked, som gennemføres i samarbejde mellem CONCITO og Mandag Morgen, og kan læses her: "Analyse af megatrends med påvirkning af fremtidens grønne arbejdsmarked"

Contact

ANDREAS HØJBJERRE

ANDREAS HØJBJERRE

PARTNER, M.SC. (ECONOMICS)