Indholdsproducenter i tal

med No Comments
Producentforeningen udarbejder årligt rapporten Danske Indholdsproducenter i tal, der kortlægger økonomien i dansk indholdsproduktion. Statistikken har til formål årligt at opgøre (i) antal virksomheder, (ii) omsætning og eksport og (iii) antal årsværk for virksomhederne i populationen fordelt på de fire segmenter film, spil, tv og reklamefilm.
HBS Economics har haft til opdrag at komme med anbefalinger til den statiske kortlægning af Danske Indholdsproducenter i tal. Vores anbefalinger omfatter dels valg af registre fra Danmarks Statistik, der giver det mest retvisende billede af den økonomiske aktivitet i kreative erhverv. Og dels anbefalinger til proces for årlig opdatering af populationen af virksomheder bag statistikken, herunder for at sikre at populationen forbliver aktuel på sigt.

Links

HBS Economics (2019): "Indholdsproducenter i tal - Metode og proces"

Kontakt

ESBEN ANTON SCHULTZ

ESBEN ANTON SCHULTZ

PARTNER, PH.D. (ECONOMICS)