Hvilke kompetencer skal drive den grønne omstilling? (in Danish)

med No Comments

I HBS Economics har vi det seneste år udviklet en model, som identificerer grønne kompetencer i jobopslag. Modellen kan ikke blot bestemme, om der efterspørges grønne kompetencer i et jobopslag, men også hvilke konkrete grønne kompetencer der efterspørges.

Modellen giver os mulighed for at udføre et utal af spændende analyser om kompetencebehovet i relation til den grønne omstilling. Modellen kan bl.a. bidrage til at gøre os klogere på:

  • Hvordan har efterspørgslen efter grønne kompetencer udviklet sig de seneste 15 år og har den udviklet sig forskelligt på tværs af fx brancher og regioner?
  • Hvilke konkrete grønne kompetencer efterspørges der hos bestemte uddannelsesgrupper og faggrupper og matcher uddannelsernes indhold de grønne kompetencer som efterspørges?
  • I hvilke brancher og blandt hvilke uddannelses- og faggrupper kan der i de kommende år forventes at mangle grønne kompetencer?

Neden for er et (lille) eksempel på, hvordan modellen kan anvendes:

HBS Economics (2022): "Efterspørgslen efter grønne kompetencer blandt udvalgte faggrupper"

 

 

Contact

ANDREAS HØJBJERRE

ANDREAS HØJBJERRE

PARTNER, M.SC. (ECONOMICS)