Viden og fakta om autisme i Danmark

med No Comments

I denne rapport undersøger vi udviklingen i omfanget af autisme i Danmark og ser nærmere på forskellige grupper af autister. Vi undersøger blandt andet:

  • Hvornår bliver personer med autisme diagnosticeret og har dette ændret sig over tid?
  • Hvilke autismediagnoser er de mest udbredte?
  • Hvordan er kønsfordelingen blandt personer med autisme?
  • Hvordan fordeler personer med autisme sig geografisk?
  • Hvordan er levevilkår og uddannelsesforhold blandt personer med autisme?

Vi finder blandt andet, at antallet af autismediagnoser er steget de seneste cirka 30 år, at autisme er mere udbredt blandt mænd end kvinder, og at der er relativ stor kommunal variation i andelen af personer med autisme i de enkelte kommuner i Danmark.

Undersøgelsen er baseret på Landspatientregistret samt registerdata fra Danmarks Statistik i perioden fra 1990 frem til og med 2018.

I undersøgelsen belyser vi desuden også den viden og de fakta, der mangler på autismeområdet i Danmark.

Undersøgelsen er udarbejdet for Autismeforeningen.

Den samlede analyse kan læses her: "Viden og fakta om autisme i Danmark"

Contact

ESBEN ANTON SCHULTZ

ESBEN ANTON SCHULTZ

PARTNER, PH.D. (ECONOMICS)